logo

Termoizolacija spoljnih zidova sa unutrašnje strane

Primenjuje se u situacijama kad nije moguće sprovesti termoizolaciju na spoljašnjim stranama fasadnih zidova (npr. kod zaštićenih spomenika kulturne baštine, kod zasebnih intervencija etažnih vlasnika u višestambenom objektu, itd.)

Parna brana nije potrebna!

Šta je potrebno proveriti pre nego što se odlučite za izvođenje unutrašnje izolacije?

 1. zid mora biti zaštićen od spoljnih atmosferskih uticaja, posebno od uticaja jakih vodoravnih udara kiše
 2. zid mora biti zaštićen od kapilarnog penjanja vlage iz tla i temelja
 3. uslovi gradnje, fizički i klimatski uslovi moraju biti jasno određeni
 4. podloga mora biti tvrda, nosiva i pogodna za ugradnju unutrašnje izolacije
 5. struktura i sastav primenjenih elemenata moraju biti kompatibilni

Za izvođenje unutrašnje termoizolacije pomoću Multipor proizvoda potrebno je:

1. Priprema podloge

Podloga mora biti pogodna za lepljenje što znači da mora biti suva i čista, bez ikakvih ostataka koji bi mogli sprečiti ispravno lepljenje. Podloga se mora dobro očistiti i moraju se ukloniti ostaci betona, maltera itd. Kad je podloga veoma neravna, ista se mora izravnati masom za izravnavanje. Ukoliko je to potrebno, nanosi se sloj koji će omogućiti efikasnije lepljenje.

Masa za izravnavanje je obično mešavina peska i cementa koja se koristi za neravne podloge.

Savet: Kod sveže nanesenih masa za izravnavanje mora se poštovati propisano vreme sušenja, tako da samo kad je površina suva može se započeti sa ugradnjom Multipor ploča.

Između Multipor ploča kao unutrašnje izolacije i postojećeg zida ne sme biti nikakvih prostora u vidu šupljina, kako bi se sprečilo strujanje vazduha, stvaranje kondenzata i ostvarila direktna veza sa Multipor pločama!

2. Pripremanje Multipor lakog maltera

U kanti se zameša odgovarajuća količina Multipor lakog maltera, u skladu sa navedenim uputstvom na pakovanju. Masa se može koristiti u toku naredna dva sata posle pripreme.

3. Lepljenje ploča

Multipor laki malter nazubljenom gletericom (zupci 10 – 12mm) se nanosi po celoj površini termoizolacionih Multipor ploča.

Debljina sloja Multipor lakog maltera mora biti otprilike 8mm (zavisno od ravnosti površine). Na bočne stranice termoizolacionih ploča nije potrebno nanositi malter. Multipor termoizolacione ploče na koje je ranije nanešen sloj maltera postavljaju se na površinu zida, dobro se pritisnu i malo povuku- pritisnuti i pomeriti po površini zida do druge ploče. Na taj se način postiže dobro prianjanje za podlogu.

Savet: Za ugradnju termoizolacionih Multipor ploča, koristi se isključivo Multipor laki malter.

Mulitpor ploče, kao unutrašnju izolaciju nije potrebno dodatno pričvrstiti tiplovima i vijcima!

4. Završna obrada zida obloženog Multipor pločama

Površina Multipor mineralnih termoizolacionih ploča se obrađuje vrlo jednostavno:

 1. nanosi se 5mm debeo sloj Multipor lakog maltera nazubljenom gletericom (zupci 8mm)
 2. u nazubljeni sloj Multipor lakog maltera se utisne tekstilna staklena mrežica (težine 160g/m2)
 3. zatim se nanosi odgovarajući završni sloj, debljine do 5mm, kako bi se dobila glatka, ali strukturisana površina i to kao:
  • različiti tipovi gipsa, npr. tankoslojni fini silikatni gips ili gipsani malter, debljine do 5mm
  • silikatne ili krečne mase za poravnavanje, debljine do 5mm
  • Multipor laki malter debljine 2-3mm
  • ostali plemeniti malteri u skladu sa SRPS EN 998-1
 4. poravnata površina se završava u uobičajenim dekorativnim elementima kao što su:
  • silikatne boje
  • tapete
  • keramičke pločice (i to samo na jednom delu površine zida)

Savet: Keramičke pločice se ne smeju postavljati po celoj površini zida koji je izolovan Multipor pločama jer bi se na taj način difuzno zatvorio! Keramičke pločice postavljati do polovine površine zida.

Svi slojevi koji se nanose na zid moraju biti difuziono otvoreni što znači da moraju propuštati vodenu paru!

Podeli:

   

Sadržaj