logo

Termoizolacija spoljnih zidova sa spoljne strane

Multipor termoizolacione ploče spadaju u najkvalitetnije izvedene dodatne termoizolacije, kako u novim, tako i u starim zgradama.

Multipor je negoriv, poseduje A1 klasu negorivosti, izuzetno je paropropustan i sprečava zadržavanje vlage, stvaranje buđi i kondenza. Multipor ploče apsorbuju zvuk i pri »kucanju« zid NE ODZVANJA!

Za izvođenje spoljne termoizolacije pomoću Multipor proizvoda potrebno je:

1. Priprema podloge

Podloga mora biti pogodna za lepljenje što znači da mora biti suva i čista, bez ikakvih ostataka koji bi mogli sprečiti ispravno lepljenje. Podloga se mora očistiti i ukloniti od ostataka betona, maltera itd. Kad je podloga veoma neravna, ista se mora izravnati slojem mase za izravnavanje. Ukoliko je potrebno, nanosi se sloj koji će omogućiti efikasnije lepljenje.

Savet: Kod sveže nanešenih masa za izravnavanje mora se poštovati propisano vreme sušenja, tako da samo kad je  površina suva može se započeti sa ugradnjom Multipor ploča.

2. Pripremanje Multipor lakog maltera

U kanti se zameša odgovarajuća količina Multipor lakog maltera u skladu sa navedenim uputstvima na pakovanju. Masa se može koristiti u toku naredna dva sata posle pripreme.

3. Lepljenje ploča

Mutipor laki malter se koristi za lepljenje termoizolacinih Multipor ploča. Multipor laki malter nazubljenom gletaricom (zupci 10 – 12mm) nanosi se po celoj površini kada je podloga ravna (Ytong ili betonski zid) ili linijski uz ivicu i tačkasto u sredini kada je podloga neravna (zid od opeke). Pošto je lepak nanesen na Multipor termoizolacione ploče, postavljaju se na površinu zida tako da se malo pritisnu i povuku – pritisnuti i pomeriti po površini zida do druge ploče. Na taj se način postiže dobro prijanjanje na podlogu.

Savet: Za ugradnju termoizolacionih Ytong Multipor ploča koristi se isključivo Multipor laki malter.

Prikaz nanošenja Multipor lakog maltera linijski uz ivicu i tačkasto u sredini termoizolacionih Multipor ploča kada je podloga neravna (zid od opeke). Debljina sloja Multipor lakog maltera mora biti cca 8mm. Bočne stranice termoizolacionih ploča se ne lepe.

4. Sidrenje ploča

Svaku Multipor termoizolacionu ploču je potrebno pre montiranja armaturne mrežice usidriti u zid. U tu svrhu upotrebljavaju se odgovarajuća plastična sidra. Ploča se sidri u zid tako da se postavlja jedno sidro u sredinu ploče. U slučaju ekstremnih vremenskih uslova (veće brzine vetra), upotrebljavaju se dva sidra po jednoj ploči. Sidra se  pokrivaju slojem Multipor lakog maltera.

Na uglovima zgrade, zbog većih brzina vetra, potrebno je jednu ploču učvrstiti sa dva sidrena vijka!

5. Završna obrada spoljnog zida obloženog Multipor termoizolacionim  pločama

Površina Multipor mineralnih termoizolacionih ploča se obrađuje vrlo jednostavno:

  • na izolacionu ploču se nazubljenom gletaricom nanosi 5mm debeo Multipor lakog maltera
  • u sloj lakog tankoslojnog maltera utisne se tekstilno staklena mrežica (težine 160g/m2)
  • nanosi se silikatni ili završni mineralni malter (pridržavati se uputstva proizvođača)

Termoizolacioni sistem Multipor je prirodan i trajan!

Podeli:

   

Sadržaj