logo

Video

Unutrašnja izolacija Multipor termoizolacionim pločama

Izolacija plafona Multipor izolacionim pločama

Ugradnja profila na rubovima

Izolacija uglova

Termoizolacija parapetnog zida

Izolacija kritičnih tačaka oko prozora

Izolacija krovne konstrukcije

Priprema prozorskih i vratnih otvora za nanošenje plastera

Povezivanje sa susednim komponentama objekta

Ugradnja ivičnog profila

Ugradnja dilatacionog profila

Izvođenje dilatacija

Nanošenje armaturnog sloja

Instalacija nosača uređaja

Naknadna ugradnja cilindra za fiksaciju

Ugradnja konzole

Priprema Multipor lakog maltera i ugradnja Multipor termoizolacionih ploča

Ugradnja spojnica

Podeli:

   

Sadržaj